Tuyển thêm 700 nhân sự mỗi tháng, đại gia Trương Gia Bình kinh doanh thế nào?

Email: cungunglaodong.aimezon@gmail.com

Hotline: 0966 916 744

Tuyển thêm 700 nhân sự mỗi tháng, đại gia Trương Gia Bình kinh doanh thế nào?

  Bất chấp tác động tiêu cực của dịch Covid-19, doanh nghiệp của đại gia Trương Gia Bình vẫn tuyển tới gần 700 nhân sự mỗi tháng trong quý 3/2021. Đây cũng là quý mà doanh nghiệp có mức lợi nhuận quý cao nhất từ năm 2018 tới nay.

  Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2021 của Công ty Cổ phần FPT (FPT) cho biết trong quý 3 doanh nghiệp của đại gia Trương Gia Bình ghi nhận doanh thu đạt 8.725 tỷ đồng tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2020.

  Trong kỳ giá vốn bán hàng của doanh nghiệp tăng 20% so với cùng kỳ lên hơn 5.474 tỷ đồng, kết quả FPT ghi nhận lợi nhuận gộp 3.250 tỷ đồng, tăng nhẹ 8,3% so với cùng kỳ 2020.

  Tuyển thêm 700 nhân sự mỗi tháng, đại gia Trương Gia Bình kinh doanh thế nào? - 1

  FPT của đại gia Trương Gia Bình có quý 3 ghi nhận lợi nhuận cao nhất từ năm 2018 đến nay

  Quý 3/2021, doanh thu hoạt động tài chính của FPT tăng hơn 100 tỷ đồng khi đạt hơn 332 tỷ đồng, chi phí tài chính của doanh nghiệp cũng tăng 2,5 lần từ 109 tỷ đồng lên 273 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng 28,2% lên hơn 804 tỷ đồng. Trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 108 tỷ đồng xuống còn 1.071 tỷ đồng.

  Kết quả, FPT ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 1.583 tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2020.

  Sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp, FPT của đại gia Trương Gia Bình báo lãi 1.375 tỷ đồng trong quý 3, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm 2020. Đây cũng là quý FPT ghi nhận mức lợi nhuận cao nhất từ năm 2018 tới nay.

  Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của FPT lần lượt đạt 24.953 tỷ đồng và 3.785 tỷ đồng, tăng trưởng 18% và 19% so với cùng kỳ năm 2020. Như vậy, sau 9 tháng, Công ty đã hoàn thành khoảng 72% mục tiêu doanh thu và 74% lợi nhuận cả năm.

  Đáng chú ý, trong báo cáo tài chính hợp nhất của FPT cho biết riêng trong quý 3/2021, doanh nghiệp của đại gia Trương Gia Bình đã tăng thêm 2.058 nhân sự, tương đương tăng hơn 700 nhân sự mỗi tháng. Lực lượng nhân sự của FPT cũng đã ghi nhận tăng thêm 4.408 người kể từ đầu năm lên 35.059 người.

  Trong điều kiện quý 3/2021 nền kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề bởi đợt bùng phát thứ 4 của dịch Covid-19 khiến tỷ lệ lao động thất nghiệp tăng mạnh, thì việc nhân sự của FPT tiếp tục tăng thêm hàng nghìn người đã ghi dấu ấn lớn.

  Nếu tính hệ số bình quân, trung bình mỗi nhân sự FPT tạo ra doanh thu 759 triệu đồng trong giai đoạn này.

  Tuyển thêm 700 nhân sự mỗi tháng, đại gia Trương Gia Bình kinh doanh thế nào? - 2

  Lực lượng nhân sự của FPT ghi nhận tăng tới 2.058 người trong quý 3/2021 bất chấp tác động tiêu cực của dịch Covid-19

  Về cơ cấu doanh thu và lợi nhuận theo bộ phận, 9 tháng đầu năm 2021 khối công nghệ (bao gồm dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) trong nước và tại nước ngoài) mang về 14.294 tỷ đồng doanh thu và 2.097 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng 22,1% và 30,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

  Khối công nghệ hiện đóng góp 57% doanh thu và 46% lợi nhuận trước thuế, giữ vững vị thế khối kinh doanh chủ lực của tập đoàn.

  Trong đó, doanh thu dịch vụ CNTT tại thị trường nước ngoài đạt 10.415 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.732 tỷ đồng, lần lượt tăng 18,6% và 22,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

  Tại thị trường trong nước, dịch vụ CNTT ghi nhận 3.880 tỷ đồng doanh thu, tăng 32,3% và 365 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 92,7% so với cùng kỳ năm trước.

  Trong khi đó, 9 tháng đầu năm khối viễn thông mang về 9.232 tỷ đồng doanh thu và 1.783 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng lần lượt 11% và 21,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

  Cùng với kết quả kinh doanh ấn tượng trong quý 3/2021, đại gia Trương Gia Bình và FPT cũng đang gấp rút hoàn thiện các thủ tục pháp lý và chuẩn bị cơ sở vật chất, chương trình học tập để đưa trường Nội trú FPT đặt tại Khu đô thị FPT City Đà Nẵng đi vào hoạt động nhằm sớm được sẻ chia, nuôi dưỡng và đào tạo các em nhỏ không may mất cha mẹ do Covid-19.

  Hotline: 0966 916 744
  0
  Zalo
  Hotline