Mỗi ngày trả lãi gần 2 tỷ đồng, doanh nghiệp của đại gia Đặng Thành Tâm lỗ nặng

Email: cungunglaodong.aimezon@gmail.com

Hotline: 0966 916 744

Mỗi ngày trả lãi gần 2 tỷ đồng, doanh nghiệp của đại gia Đặng Thành Tâm lỗ nặng

  Mỗi ngày doanh nghiệp của đại gia Đặng Thành Tâm phải trả lãi gần 2 tỷ đồng khiến doanh nghiệp ghi nhận lỗ nặng trong quý 3 dù doanh thu tăng mạnh so với cùng kỳ.

  Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc – CTCP (KBC) của đại gia Đặng Thành Tâm đã công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3 và 9 tháng đầu năm 2021.

  Cụ thể, trong quý này KBC ghi nhận doanh thu đạt 325 tỷ đồng tăng 60,6% so với cùng kỳ năm trước. Thêm vào đó, doanh thu từ hoạt động tài chính của công ty cũng cao gấp đôi so với cùng kỳ, đạt 37 tỷ đồng.

  Tuy nhiên, nguồn thu tăng mạnh của Kinh Bắc vẫn không đủ bù đắp chi phí lãi vay cao đột biến trong kỳ. 3 tháng vừa qua, chi phí tài chính của Kinh Bắc tăng 134% lên 178 tỷ đồng, trong đó riêng chi phí lãi vay chiếm 155 tỷ đồng. Như vậy, bình quân mỗi ngày, đại gia khu công nghiệp này phải trả gần 2 tỷ đồng tiền lãi vay.

  Mỗi ngày trả lãi gần 2 tỷ đồng, doanh nghiệp của đại gia Đặng Thành Tâm lỗ nặng - 1

  Chi phí tài chính tăng vọt khiến doanh nghiệp của đại gia Đặng Thành Tâm lỗ nặng trong quý 3/2021

  Trong kỳ, KBC cũng ghi nhận gần 14 tỷ đồng chi phí bán hàng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp giảm hơn 9 tỷ đồng so với cùng kỳ. Kết quả doanh nghiệp của đại gia Đặng Thành Tâm ghi nhận lỗ gần 36 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh.

  Sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp, chủ đầu tư khu công nghiệp lâu năm trên cả nước với nhiều dự án tại Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, TPHCM ghi nhận lỗ sau thuế 59,3 tỷ đồng. Đây là mức lỗ lớn nhất của Kinh Bắc trong một quý từ năm 2014 đến nay.

  Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu đạt 3.076,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 733,1 tỷ đồng, lần lượt tăng 231% và 659,7% so với cùng kỳ.

  Tuy nhiên, trong năm 2021, KBC đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu là 6.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 2.000 tỷ đồng.

  Như vậy, sau 9 tháng đầu năm 2021, doanh nghiệp của đại gia Đặng Thành Tâm mới hoàn thành chưa đầy 50% kế hoạch doanh thu và 36,7% kế hoạch lợi nhuận năm.

  Tính tới 30/9/2021, tổng tài sản của KBC tăng 27% so với đầu năm lên 30.199,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tồn kho đạt 11.514,8 tỷ đồng, chiếm 38,1% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 9.694,8 tỷ đồng, chiếm 32,1% tổng tài sản.

  Liên quan đến khoản phải thu thì số tiền phải thu của KBC từ việc cho vay dài hạn đối với công ty liên kết CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SGT) đã giảm từ 1,139.5 tỷ đồng tại thời điểm cuối tháng 6 xuống còn 599.5 tỷ đồng vào cuối tháng 9. Ngược lại, các khoản phải thu từ cho vay ngắn hạn tăng từ hơn 157 tỷ đồng lên gần 659 tỷ đồng.

  Tiền và các khoản tương đương tiền cuối quý 3 lên tới gần 3.700 tỷ đồng, gấp 3,7 lần đầu năm, KBC đầu tư tài chính 1.965 tỷ trong đó 1.862 tỷ là đầu tư chứng khoán.

  Doanh nghiệp của đại gia Đặng Thành Tâm cũng đang có 14.954 tỷ đồng nợ phải trả. Trong đó, nợ ngắn hạn là 6.994 tỷ đồng. Số tiền vay ngắn hạn là 1.507 tỷ đồng.

  Nợ dài hạn của KCB tăng hơn 1.789 tỷ đồng lên mức 7.959 tỷ đồng. Trong đó, vay dài hạn chiếm 5.868 tỷ đồng tăng 1.650 tỷ đồng so với đầu năm. Đây cũng là nguyên nhân khiến chi phí lãi vay của Kinh Bắc tăng vọt.

  Đầu tháng 10/2021, Kinh Bắc đã huy động thành công 3.400 tỷ đồng thông qua đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho một số nhà đầu tư tổ chức, cá nhân.

  Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, đại gia bất động sản khu công nghiệp này cũng đã huy động nhiều đợt trái phiếu với tổng giá trị 2.900 tỷ để giải cơn "khát vốn" của mình để mở rộng hoạt động kinh doanh.

  Hotline: 0966 916 744
  0
  Zalo
  Hotline